Podmienky akcie

Základné pravidlá akcie spoločnosti HELUZ

Akcia je určená koncovým zákazníkom (fyzickým osobám), ktorí si objednajú vybraný druh stavebného materiálu pre stavbu vlastného rodinného domu v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a Rakúsku a odoberú ho v stanovenom termíne. Pri splnení všetkých podmienok akcie zákazníci získajú darčekový poukaz na nákup ľubovoľného tovaru z aktuálnej ponuky spoločnosti Alza.cz a.s. Hodnota darčekového poukazu je odvodená od prevládajúceho radu sortimentu odobraného stavebného materiálu. Nevyhnutnou podmienkou je registrácia do akcie pomocou webového formulára, spracovanie výkazu výmer podľa projektovej dokumentácie, ktorú je nutné doložiť do 31. 3. 2019 cez formulár žiadosti o výpočet spotreby materiálu a dodanie stavebného materiálu spoločnosťou HELUZ. Akcie sa môžu zúčastniť zákazníci, ktorí požiadali o vytvorenie výkazu výmer a odobrali tovar podľa podmienok tejto akcie. Z aktuálneho výkazu výmer vyplýva minimálne množstvo odobraného materiálu pre splnenie podmienok akcie. Na jednu stavbu je možné nárokovať iba jeden darčekový poukaz.

Podrobný postup pre získanie darčekového poukazu:

 1. Prvým krokom pre získanie darčekového poukazu je registrácia do 31. 3. 2019 pomocou webového formulára na stránke www.heluz.cz/akce pre zákazníkov z Českej republiky (www.heluz.sk/akcie pre zákazníkov zo Slovenskej republiky, www.heluz.pl/akcja pre zákazníkov z Poľskej republiky a www.heluz.at/sonderaktion pre zákazníkov z Rakúska ).
 2. Po otvorení registračného formulára vyberte jednu z možností: A) Áno, mám výkaz výmer a chcem sa registrovať. B) Chcem vypracovať výkaz výmer a registrovať sa. C) Chcem sa iba registrovať a nemám projektovú dokumentáciu.
  • A) zákazníci, ktorí už majú spracovaný výkaz výmer z projektovej dokumentácie na ponukovom oddelení spoločnosti HELUZ, uvedú v registračnom formulári číslo zákazky a číslo výkazu výmer,
  • B) zákazníci, ktorí nemajú výkaz výmer z projektovej dokumentácie, budú po vyplnení základných údajov v registračnom formulári presmerovaní kvôli dokončeniu registrácie na webový formulár žiadosti o výpočet spotreby materiálu, ktorý je nutné vyplniť na dokončenie registrácie. Pre vyplnenie formuláru o výpočet spotreby materiálu je nutné si pripraviť projektovú dokumentáciu. V prípade nevloženia projektovej dokumentácie postupujte podľa bodu C,
  • C) zákazníci, ktorí nemajú výkaz výmer a zároveň v súčasnosti nemôžu zažiadať o výpočet spotreby materiálu, budú po vyplnení registračného formulára do akcie vyzvaní zástupcom zo spoločnosti HELUZ na uvedený e-mail o doplnenie nutných informácií pre splnenie podmienok akcie
 3. Registráciu potvrdí spoločnosť HELUZ automatickým e-mailom. Zákazníkov s už vypracovaným výkazom výmer bude v prípade potrebného spresnenia kontaktovať zástupca spoločnosti HELUZ. Zákazníci, ktorí nedodali projektovú dokumentáciu, budú na to vyzvaní v priebehu a pred ukončením akcie zástupcom spoločnosti HELUZ. Po vypracovaní výkazu výmer Vám spoločne s ním zašleme kupón so zľavovým kódom, ktorý treba starostlivo uschovať na ďalšie použitie, napríklad na prístup do sekcie Môj HELUZ.
 4. Pri objednaní stavebného materiálu u predajcu (stavebniny, hobby market, stavebná firma atď.) je nutné predložiť kupón so zľavovým kódom a požiadať predajcu o uvedenie zľavového kódu do objednávky stavebného materiálu v spoločnosti HELUZ. Bez tohto údaja v objednávke nie je možné darčekový poukaz získať!
 5. Stavebný materiál je nutné objednať v termíne od 1. 2. 2019 do 15. 4. 2019, pre neskoršie objednávky nie je možné darčekový poukaz nárokovať. Stavebný materiál je nutné odobrať do 30. 4. 2019, pri zložení kaucie sa termín pre odobranie materiálu predlžuje najviac do 15. 5. 2019. Podmienky kaucie sa riešia individuálne, alebo potvrdením spoločnosťou HELUZ. Odberom stavebného materiálu sa rozumie jeho vývoz na konkrétnu stavbu z výrobného závodu HELUZ.
 6. Získanie darčekového poukazu je podmienené odobraním minimálneho množstva stavebného materiálu. Odobraním aspoň 25 paliet stavebného materiálu a zároveň odobraním minimálne 75 % množstva stavebného materiálu z výkazu výmer, ku ktorému bol vystavený zľavový kód.
 7. Na www.mojheluz.sk v sekcii AKCIA môžete priebežne sledovať vyhodnotenie nároku na darčekový poukaz Alza. Po splnení všetkých podmienok akcie Vám darčekový poukaz Alza osobne odovzdá obchodný zástupca spoločnosti HELUZ, ktorý si s Vami dohodne termín odovzdania. Darčekový poukaz je platný do konca januára 2020 a je možné ho uplatniť výhradne v spoločnosti Alza.cz a.s. Darčekový poukaz je možné uplatniť na nákup ľubovoľného tovaru z aktuálnej ponuky spoločnosti Alza.cz a.s. Darčekový poukaz nie je možné požadovať na výplatu v hotovosti. V sekcii Šeková knižka si po odobraní materiálu môžete vygenerovať Šekovú knižku HELUZ s ďalšími benefitmi pre svoju stavbu. Tento benefit je pre zákazníkov z Českej a Slovenskej republiky.
 8. Osobné údaje spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefón, miesto stavby. Účel spracúvania je plniť podmienky akcie. Údaje sú poskytované tretím stranám iba s cieľom plniť podmienky akcie. Osobné údaje spracúvame v súlade s legislatívou upravujúcou oblasť ochrany osobných údajov, o. i. nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Máte možnosť kedykoľvek uplatniť prípadné námietky proti spracúvaniu osobných údajov, odvolať udelený súhlas, zažiadať o zmenu rozsahu súhlasu, vzniesť dopyt alebo požiadavku z oblasti ochrany osobných údajov nasledujúcim spôsobom: E-mailom oou@heluz.cz, písomne na našu adresu, osobne v sídle ktorejkoľvek z našich spoločností koncernu HELUZ, kontakty sú uvedené na našich webových stránkach www.heluz.sk/sk/oou-sk.

Hodnota darčekového poukazu je stanovená podľa odobraného množstva prevládajúceho radu sortimentu HELUZ:

Rekapitulácia dôležitých termínov akcie:

 

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. si vyhradzuje právo na predĺženie termínu vývozu z kapacitných dôvodov.
Potvrdením týchto podmienok vo formulári akcie súhlasíte so spracúvaním osobných údajov a poskytnutím tretej strane.