Podmínky akce HELUZ "DOPLŇKOVÉ CIHLY ZDARMA“

Základní pravidla akce společnosti HELUZ

Akce HELUZ DOPLŇKOVÉ CIHLY ZDARMA je určena pro všechny zákazníky společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Vztahuje se na odběr cihelného systému společnosti pro ucelené domy a projekty v České republice nebo na Slovensku.

Při splnění všech podmínek akce HELUZ DOPLŇKOVÉ CIHLY ZDARMA získá zákazník dodatečnou slevu do výše nabízených doplňkových cihel (cihly s označením K; K-1/2; R; N) z platné cenové nabídky společnosti HELUZ. Tuto dodatečnou slevu lze čerpat pouze při registraci od 1. 8. 2023 – 30. 9. 2023 a zpracovaném výkazu výměru od společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Výše dodatečné slevy bude přiznána až do výše 10 % odebraného objemu svislého cihelného systému HELUZ na konkrétní stavbu. Čerpání dodatečné slevy se vztahuje pouze na materiál dodaný od 1. 9. 2023 do 30. 11. 2023.

Tato akce nelze sloučit ani kombinovat s jinými akcemi HELUZ.

 

Podmínky pro účast v akci HELUZ DOPLŇKOVÉ CIHLY ZDARMA

Zákazníci, kteří se účastní akce HELUZ DOPLŇKOVÉ CIHLY ZDARMA budou postupovat následujícím způsobem:

  1. Prvním krokem pro účast v akci HELUZ DOPLŇKOVÉ CIHLY ZDARMA je registrace pomocí webového formulářena stránce heluz.cz/akce pro zákazníky z České republiky (www.heluz.sk/akcie pro zákazníky ze Slovenské republiky), nejpozději do 30. 9. 2023. Registraci potvrdí společnost HELUZ automatickým e-mailem. Bez registrace nelze výhodu nárokovat.
  2. V následujícím kroku odběratel uvede číslo výkazu výměr zpracovaného společností HELUZ nebo zažádá o nové zpracování výkazu výměr. O Výkaz výměr je potřeba zažádat nejpozději do 30. 9. 2023, který společnost HELUZ vypracuje zcela zdarma na základě předložené finální projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci je také třeba doložit nejpozději do 30. 9. 2023 a to přes formulář žádosti o výpočet spotreby materiálu Tento zpracovaný výkaz výměr bude sloužit nejen jako podklad pro stanovení množství stavebního materiálu HELUZ pro stavbu plánovaného objektu/domu, ale bude také podle něj určena výše dodatečné slevy, kterou lze na danou stavbu čerpat.
  3. Odběratel objedná cihelný systém HELUZ, a to na základě získaného slevového kódu a konkrétního čísla výkazu výměru, u vybraných stavebnin materiál na stavbu nejpozději do 15. 10. 2023.
  4. Odběratel odebere objednaný stavební materiál společnosti HELUZ od vybraného distributora/prodejce stavebnin v období od 1. 9. 2023 do 30. 11. 2023.
  5. Odběratel odebere minimálně 25 ucelených palet svislého cihelného systému HELUZ a zároveň minimálně 75 % objemu materiálu ze zpracovaného výkazu výměru dle zaslané projektové dokumentace. Po ukončení akce proběhne kontrolní vyhodnocení, zda byly splněny všechny podmínky této akce. Pokud bude zjištěno, že nebyly splněny všechny podmínky akce, bude rozdíl ceny dofakturován.

 

Podrobný postup pro účast v akci „HELUZ DOPLŇKOVÉ CIHLY ZDARMA“

  1. Po otevření registračního formuláře zákazník vybere jednu z možností:

 

  1. Zákazníci s již vypracovaným výkazem výměr budou v případě potřeby jakéhokoliv upřesnění kontaktováni zástupcem společnosti HELUZ. Zákazníci, kteří nedodali projektovou dokumentaci, budou vyzváni k jejímu dodání v průběhu / před ukončením akce zástupcem společnosti HELUZ.

 

  1. Společně se zpracovaným výkazem výměr bude zákazníkovi zaslán slevový kód, který je třeba pečlivě uschovat pro další použití, například pro přístup do sekce Můj HELUZ. Slevový kód slouží rovněž jako identifikátor, dle kterého distributor/prodejce stavebnin dohledá zakázku s příslušným výkazem výměr materiálů v systému společnosti HELUZ.

 

  1. Při objednání stavebního materiálu u prodejce (stavebniny, hobby market atd.) je nutné předložit slevový kód a požádat prodejce o uvedení slevového kódu do objednávky stavebního materiálu u společnosti HELUZ. V případě více zpracovaných výkazů výměrů na daný objekt je nutné specifikovat konkrétní výkaz výměr.Bez těchto údajů v objednávce nebude možné čerpat dodatečnou slevu ve výši prodejní hodnoty dodaných doplňkových cihel.

 

  1. Podmínkou pro získání výhody je odběr minimálně 25 ucelených palet svislého stavebního systému HELUZ a zároveň minimálně 75 % objemu materiálu ze zpracovaného výkazu výměru dle zaslané projektové dokumentace. Nebudou-li tyto podmínky splněny, dodatečná sleva není nárokovatelná a rozdíl bude zpětně dofakturován.

 

Doplňující informace k akci HELUZ

Stavební materiál je nutné objednat v termínu do 15. 10. 2023. Pro pozdější objednávky nelze akční výhodu nárokovat. Stavební materiál je nezbytné odebrat v období od 1. 9. 2023 do 30. 11. 2023. Odběrem stavebního materiálu se rozumí jeho odeslání z výrobního závodu HELUZ a převzetí na konkrétní stavbě.

Získání akční výhody je podmíněno odběrem minimálně 25 ucelených palet svislého cihelného systému HELUZ a zároveň odebráním alespoň 75 % objemu množství stavebního materiálu z výkazu výměr HELUZ, ke kterému byl vystaven slevový kód, od 1. 9. 2023 do 30. 11. 2023. Nebudou-li dohodnuté podmínky splněny, bude dodatečná sleva ve výši hodnoty dodaných doplňkových cihel dofakturována.

Na www.mujheluz.cz (pro CZ) nebo www.mojheluz.sk (pro SK) v sekci AKCE můžete průběžně sledovat vyhodnocení nároku na akci HELUZ – DOPLŇKOVÉ CIHLY ZDARMA. V sekci Můj HELUZ si po odebrání materiálu můžete vygenerovat šekovou knížku s dalšími benefity pro svou stavbu, tento benefit je určen pouze pro zákazníky realizující své stavby na území České a Slovenské republiky ze stavebního systému HELUZ.

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon, místo stavby. Účelem zpracování je vyhodnocení akce HELUZ – DOPLŇKOVÉ CIHLY ZDARMA a informování účastníka. Osobní údaje budou pro tyto účely zpracovávány po dobu trvání, vyhodnocení a kontroly této akce. Údaje jsou předávány partnerským firmám společnosti HELUZ pouze za účelem plnění podmínek akce. Osobní údaje zpracováváme v souladu s legislativou upravující oblast ochrany osobních údajů, mj. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů a informace související s možností uplatnit práva a námitky ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na https://www.heluz.sk/sk/oou-sk.

Rekapitulace důležitých termínů akce:

Zvolte, zda máte výkaz výměr, chcete jej zpracovat nebo se prozatím jen registrovat.

Po dodání projektové dokumentace vám vypracujeme výkaz výměr. Zažádejte o výkaz výměr nejpozději do 30. 9. 2023 a zašleme vám ho společně s unikátním slevovým kódem.

Materiál dle výkazu výměr objednejte u svého prodejce. Nahlaste mu slevový kód, číslo výkazu výměru a požádejte jej o uvedení slevového kódu i do objednávky. *

Materiál na stavbu odešleme z výrobního závodu HELUZ v termínu po předchozí dohodě. Odebrat materiál je nutné v rozmezí od 1. 9. 2023 do 30. 11. 2023.

Materiál na stavbu odešleme z výrobního závodu HELUZ v termínu po předchozí dohodě. Odebrat materiál je nutné v rozmezí od 1. 9. 2023 do 30. 11. 2023.

Při splnění všech podmínek bude přiznána dodatečná sleva v prodejní hodnotě dodaných doplňkových cihel až do výše 10 % objemu odebraného materiálu.

 

* Objednané množství stavebního materiálu je možné upravit oproti zpracovanému výkazu výměru společností HELUZ pouze po písemném odsouhlasení nebo po zpracování nového výkazu výměru dle aktualizované projektové dokumentace. Objednání a vyvezení jiného sortimentu a množství, než je uvedeno ve zpracovaném výkazu výměru, je považováno za nesplnění podmínek akce nevzniká tak nárok na čerpání dodatečné slevy vztahující se k prodejní ceně doplňkových cihel.

 

 

 

 

 

** Na mojheluz.sk  môžete priebežne sledovať vyhodnotenie nároku na získanie vernostného bonusu. Na prihlásenie do Môj HELUZ použite zľavový kód.

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. si vyhradzuje právo podmienky akcie HELUZ – DOPLNKOVÉ TEHLY zmeniť.
Svojou účasťou na akcii HELUZ – DOPLNKOVÉ TEHLY vyplnením osobných údajov vo formulári potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami akcie.

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., U Cihelny 295, 373 65 Dolní Bukovsko,
IČO: 46680004, DIČ: CZ46680004, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích v oddíle A, vložka 1867

Táto webová stránka používa cookies

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi, ktorí ich môžu skombinovať s inými informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré zhromaždili z vášho používania ich služieb.

Povoliť všetko
Prispôsobiť

Prispôsobenie súborov cookie