Technická pomoc na stavbe

Technickú pomoc pri vyrovnávaní základovej alebo stropnej dosky zakladacou maltou pod brúsené tehly HELUZ poskytujeme na objednávku.Táto služba je obmedzená na dobu päť hodín. V cene brúsených tehál HELUZ je zahrnutá dodávka zakladacej malty, ktorá zodpovedá hrúbke maltového lôžka 20 mm. Predmetom technickej pomoci je asistencia zakladacieho technika pri vyrovnaní maltového lôžka pod prvým radom muriva z brúsených tehál.  Ide o vyrovnanie maltového lôžka na základovej doske do jednej roviny tak, aby prvý rad tehál mohol byť položený presne vodorovne a zvislo. Toto je  základom správneho murovania z brúsených tehál.

Za pravouhlé založenie stavby a správne dĺžkové rozmery stavby a svetlosti zodpovedá zhotoviteľ stavby.

Zakladací technik nevykonáva samotné sťahovanie zakladacej malty ani pokládku tehál.

Technik môže v prípade potreby oboznámiť staviteľa alebo dodávateľa stavby s postupmi murovania, zakladania rohov, väzieb a ostenia otvorov (t.j. použitie doplnkových tehál).

Zakladací technik je vybavený nivelačným prístrojom, statívom, nivelačnou latou, metrom, pásmom a dvomi vyrovnávacími setmi (slúžia na usmernenie pri sťahovaní zakladacej malty)...

PRIPRAVENOSť STAVENISKA (pred príjazdom zakladacieho technika)

 • Na základovej (podkladovej) doske musí byť v mieste pod budúcim murivom vložená hydroizolácia podľa projektovej dokumentácia, ktorá je natavená v pruhoch (bez vzduchových bublín) s presahom min. 15 cm na každú stranu od uvažovanej steny. V prípade použitia fóliovej hydroizolácie z PVC je potrebné minimálne: zabezpečiť hydroizoláciu i jej ochrannú vrstvu proti pohybu, ktorý je prekážkou pri strhávaní malty sťahovacou latou (napr.prilepením) a jej vyrovnanie (hydroizolácia ani ochranná vrstva nesmú byť zvlnené). Najvhodnejšie je zhotoviť betónový poter po celej ploche základovej dosky. 
 • Musí byť vytýčené murivo podľa projektovej dokumentácie vrátane všetkých zmien s vyznačením otvorov (dvere, francúzske okná, presklené steny atď.). Na stavbe je potrebné mať k dispozícii projektovú dokumentáciu k nahliadnutiu.
 • Ak zhotoviteľ zloží na základovú dosku palety s materiálom, musí dbať na to, aby boli uložené minimálne 1,5 m od miesta, kde sa bude robiť lôžko zo zakladacej malty (z dôvodu zabezpečenia prístupu). Tiež nie je vhodné skladovať jednotlivé palety navrstvené na sebe uprostred základovej dosky, pretože je potrebné ponechať voľné miesto na postavenie nivelačného prístroja a zabezpečiť voľný priestor na priechod laserového lúča.
 • Odporúčame skontrolovať vodorovnosť základovej dosky. Ak je rozdiel medzi najvyšším a najnižším bodom väčší ako 20 mm, je potrebné zabezpečiť dodatočné množstvo zakladacej malty.

Požadované vybavenie staveniska

 • elektrická prípojka (220 V) + voda (potrebné aj pri murovaní na penu)
 • miešačka a stavebný fúrik
 • HELUZ zakladacia malta alebo HELUZ TREND tepelnoizolačná murovacia a zakladacia malta (poznámka: pri príprave čerstvé malty venujte pozornosť správnemu dávkovaniu vody do suchej maltovej zmesi)
 • 2,5 m hliníková sťahovacia lata
 • klasické murárske vybavenie (lopata, murárska lyžica, murársky špagát, hladidlo, gumová palička, vodováha do 50 cm, metlička, kanva s kropičkou – na zavlažovanie maltového lôžka a pod.)

Požadovaná pracovná sila

 • 1 murár (zrovnáva pomocou sťahovacej laty zakladaciu maltu medzi vyrovnávacie sady)
 • 2 stavební robotníci (príprava zakladacej malty, prevoz malty)

Ak zakladací technik po príjazde na stavenisko zistí, že nie sú splnené vyššie uvedené podmienky, má právo technickú pomoc pri zakladaní odmietnuť a vyúčtovať objednávateľovi náklady na dopravu a zodpovedajúci počet hodín strávených na stavbe. V prípade záujmu zákazník dostane náhradný termín (v sezóne nie je žiadnou výnimkou čakacia lehota aj 30 dní, keďže je o túto službu veľký záujem) a zákazník tým stráca nárok na túto službu za cenu paušálneho poplatku. Technickú výpomoc v „náhradnom termíne“ z dôvodu nepripravenosti budeme účtovať vrátane cestovného. Podrobnosti vám oznámime po kalkulácii konkrétneho prípadu.

Ďalší postup výstavby

Prvý rad brúsených tehál je možné založiť týmito spôsobmi:

Pri murovaní na tenkovrstvú maltu:

 • Brúsené tehly sa zakladajú do čerstvého, zavädnutého vyrovnaného maltového lôžka, pričom je potrebné dbať na to, aby zakladacia malta nebola preschnutá. Musíme ju udržiavať dostatočne vlhkú (pri vyšších teplotách je potrebné kropiť). Tehly musia byť zbavené prachu, príp. iných nečistôt (pri vyšších teplotách je vhodné tehly zvlhčiť). Rešpektujte pokyny technika. V prvý deň odporúčame vymurovať max. tri rady tehál.
 • a) Odporúčaný spôsob – brúsené tehly sa ukladajú spravidla na zakladaciu maltu po jednom dni zrenia, na ktorú pred uložením tehál nanesieme zubovým hladidlom (výška zuba 6 mm) tenkovrstvú maltu.

Pri murovaní na PU penu HELUZ:

 • Brúsené tehly sa zakladajú do čerstvého, zavädnutého a vyrovnaného maltového lôžka, pričom treba dbať na to, aby zakladacia malta nebola preschnutá. Udržujte ju dostatočne vlhkú (pri vyšších teplotách je potrebné kropiť). Tehly je potrebné zbaviť prachu, príp. iných nečistôt (pri vyšších teplotách je vhodné tehly zvlhčiť). Rešpektujte pokyny technika. V prvý deň odporúčame vymurovať max. tri rady tehál.
 • b) Odporúčaný spôsob – brúsené tehly sa ukladajú spravidla na zakladaciu maltu po jednom dni zrenia, na ktorú sa pred uložením tehál nanesú dva prúžky PU peny HELUZ. (Pozor: dbajte na absolútne vyrovnanie zakladacej malty.) V prípade murovania na PU penu Heluz tiež odporúčame založenie tehál do tenkovrstvej malty (miesto na PU penu), ktorá však nie je automaticky súčasťou dodávky materiálu na stavbu a je potrebné ju dokúpiť.

Pri murovaní na tenkovrstvovú maltu HELUZ SIDI:

 • Brúsené tehly sa zakladajú do čerstvého zavädnutého vyrovnaného maltového lôžka, pričom sa musí dbať na to, aby zakladacia malta nebola preschnutá, je nutné ju udržiavať v dostatočne vlhkom stave (pri vyšších teplotách nutnosť kropenia). Tehly musia byť zbavené prachu, popr. iných nečistôt (pri vyšších teplotách je tehly vhodné vlhčiť). Je nutné sa riadiť pokynmi technika. Odporúčame prvý deň vymurovať max. 3 rady tehál.
 • Odporúčaný spôsob – Brúsené tehly sa ukladajú spravidla na jeden deň vyzretú zakladaciu maltu, na ktorú sa pred uložením tehál nanesie systémovým valčekom malta HELUZ SIDI. (Pozor: je nutné dbať na absolútne vyrovnanie zakladacej malty). Odporúčame v prípade murovania na tenkovrstvovú maltu HELUZ SIDI tiež založenie tehál do tenkovrstvovej malty, ktorá však nie je automaticky súčasťou dodávky materiálu na stavbu a je potrebné ju dokúpiť.

Používať maliarsky valček ako náhradu za nanášací valec je zakázané.


Cena:

 • bez DPH: 200 €
 • s DPH: 240 €

Objednávky a otázky:

Službu je možné objednať pri dodávke materiálu.

V prípade daždivej  predpovedi počasia na dohodnutý termín technickej pomoci odporúčame zakladanie presunúť na iný deň.
Ak napriek tomu požadujete, aby technik na Vašu stavbu prišiel a kvôli nepriazni počasia nezaloží, upozorňujeme, že bude účtované za každú začatú hodinu strávenú na ceste a stavbe 21 EUR bez DPH (25,20 EUR s DPH) a kilometrovné vo výške 0, 20 EUR / km bez DPH (0,24 EUR s DPH).


Každá začatá hodina nad stanovený rámec je spoplatená.

Cena:

 • bez DPH: 21,00 €
 • s DPH: 25,20 €

Pokládka panelov. Cena služby zahŕňa žeriav do nosnosti 28 ton, 2x technik pokládky panelov a viazač panelov. Cena neobsahuje ďalšiu manipuláciu so stavebným materiálom. Podmienkou zabezpečenia pokládky panelov je možnosť prenajatia návesu, na ktorom sa panely dopravia priamo k miestu stavby. V opačnom prípade sa cena dopravy a pokládky vypočíta individuálne.

Cena:

 • bez DPH: 7,00 €/m2
 • s DPH: 8,40 €/m2

Objednávka:

 • službu možno objednať pri objednávke materiálu

Táto webová stránka používa cookies

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi, ktorí ich môžu skombinovať s inými informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré zhromaždili z vášho používania ich služieb.

Povoliť všetko
Prispôsobiť

Prispôsobenie súborov cookie