Služby statika

Ponuka služieb v oblasti statiky

Návrh plánu pokládky stropnej konštrukcie

Konzultácia s firemným statikom

Vždy preferujeme, aby problematiku statiky celého projektu (stavebne konštrukčná časť dokumentácie) „zastrešoval“ jeden projektant (statik), ktorý je podrobne oboznámený s celým projektom, a ktorý svojim konkrétnym výpočtom preukáže, že konštrukcia objektu je schopná bezpečne prenášať všetky vonkajšie sily pôsobiace na objekt tak, aby sa všetko zaťaženie bezpečne prevádzalo zhora nadol do základov. Toto je treba navrhnúť a posúdiť v súlade s koncepciou celého objektu s ohľadom na všetky súvislosti, v nadväznosti ďalších (nosných i nenosných) konštrukcií a konštrukčných detailov.

K tejto problematike poskytujeme nielen konzultácie, ale aj technické podklady, programy a pod.

Programy na navrhovanie konštrukcií zo systému heluz

Programy na návrh muriva

Na statické výpočty vám ponúkame programy, ktoré je možné voľne stiahnuť vo forme súboru Excel. Pripravili sme ich v spolupráci s katedrou murovaných a betónových konštrukcií na stavebnej fakulte ČVUT v Prahe.

 • HELUZ stena a pilier v 1.1.e. (únosnosť steny, piliera z muriva HELUZ podľa ČSN EN 1996-1-1). Program je ideálnou pomôckou pri navrhovaní muriva HELUZ – podľa zadanej hrúbky a typu muriva vám program interaktívne ponúkne typy tehál, ich pevnostné triedy, spôsob murovania a z toho vyplývajúce materiálové charakteristiky muriva.  Výber jednotlivých prvkov je veľmi prehľadný, a to vďaka roletovému menu, ktoré sa prispôsobuje už zvoleným hodnotám.  
 • Posúdenie únosnosti steny, piliera podľa ČSN EN 1996-1-1 _ murivo všeobecne
 • Posúdenie steny na bočný vietor podľa ČSN EN 1996-1-1
 • Posúdenie steny na zemný tlak podľa ČSN EN 1996-1-1
 • Výpočet výstrednosti zvislej sily z rámových výsekov podľa ČSN EN 1996-1-1, príloha C
 • Ďalšie programy na výpočet nevystuženého i vystuženého muriva podľa ČSN EN 1996-1-1

Programy výrobcu HELUZ

Tieto programy boli vytvorené pre internú potrebu firmy HELUZ a sú dostupné na stiahnutie vo forme súboru Excel. Autori programu neručia za výsledky pri nesprávnom použití týchto programov. Tieto programy vám zašleme na požiadanie, e-mail hejlova@heluz.cz. Tieto programy môžete nájsť tiež v sekcii pre odborníkov.

 • Výpočet zaťaženia podľa ČSN EN 1991
 • Návrh a posúdenie stropnej konštrukcie HELUZ MIAKO
 • Návrh a posúdenie stropnej konštrukcie z keramických panelov HELUZ
 • Posúdenie muriva na sústredený tlak podľa ČSN EN 1996-1-1
 • Posúdenie keramických prekladov HELUZ 23,8
 • Posúdenie roletových prekladov HELUZ
 • Medzné pomery stiena  priečok podľa ČSN EN 1996-1-1 _ príloha F

Technické podklady a tabuľky pre statické návrhy sú voľne dostupné na stiahnutie vo formáte PDF. 

Murivo

 • Návrhová únosnosť styčnej špáry sokla
 • Veľkosť drážok a výklenkov v murive
 • Normalizovaná pevnosť murovacieho prvku v tlaku podľa ČSN EN 1996-1-1
 • Súčiniteľ delta _ČSN EN 772-1 Príloha A
 • Pevnosti muriva HELUZ v tlaku podľa ČSN EN1996-1-1
 • Pevnosti muriva HELUZ v tlaku podľa už neplatnej ČSN73 1101
 • Navrhovanie murovaných konštrukcií podľa ČSN EN1996 – Stručný teoretický manuál
 • Navrhovanie murovaných konštrukcií odolných proti zemetraseniu podľa ČSN EN1998 – Stručný teoretický manuál
 • Stužujúce vence

Keramické preklady – nosné - roletové – ploché

 • Tabuľka únosností nosných prekladov HELUZ 23,8
 • Tabuľka únosností roletových prekladov HELUZ
 • Ploché preklady v priečkach
 • Ploché preklady nosné spriahnuté

Stropy HELUZ MIAKO

 • Tabuľka spotreby materiálu
 • Výstuž do nadbetonávky všeobecne
 • Prierezové plochy sietí a sietí s vloženými prútmi
 • Kotevné dĺžky sietí a jednotlivých prútov
 • Ukladanie výstuže – schéma

Únosnosti stropných konštrukcií

Prehľadné tabuľky pre všetky dĺžky a hrúbky stropu = tabuľky na statický návrh

OVN = osová vzdialenosť ptropných nosníkov

 • podľa ČSN EN 1992 - pre OVN 500 mm – montážne nadvýšenie L/350
 • podľa ČSN EN 1992 - pre OVN 625 mm – montážne nadvýšenie L/350
 • podľa ČSN 73 1201 – pre OVN 500 mm – montážne nadvýšenie L/600
 • podľa ČSN 73 1201 – pre OVN 625 mm – montážne nadvýšenie L/600
 • podľa ČSN 73 1201 – pre samostatné stropné nosníky - šírka 160 mm

Podrobné tabuľky únosností stropov = tabuťky na posúdenie statiky pre konkrétnu hrúbku stropu vrátane hodnôt pohybov a nevyhnutných nadvýšení 

 • podľa ČSN EN 1992 - pre OVN 500 mm a výšku stropu 210 mm
 • podľa ČSN EN 1992 – pre OVN 500 mm a výšku stropu 230 mm
 • podľa ČSN EN 1992 – pre OVN 500 mm a výšku stropu 250 mm
 • podľa ČSN EN 1992 - pre OVN 500 mm a výšku stropu 270 mm
 • podľa ČSN EN 1992 - pre OVN 500 mm a výšku stropu 290 mm
 • podľa ČSN EN 1992 - pre OVN 625 mm a výšku stropu 210 mm
 • podľa ČSN EN 1992 - pre OVN 625 mm a výšku stropu 230 mm
 • podľa ČSN EN 1992 - pre OVN 625 mm a výšku stropu 250 mm
 • podľa ČSN EN 1992 - pre OVN 625 mm a výšku stropu 270 mm
 • podľa ČSN EN 1992 - pre OVN 625 mm a výšku stropu 290 mm

Podrobné tabuľky únosností stropov = tabuľky podľa normy ČSN 73 1201, a to vrátane hodnôt ohybových momentov a tuhosti prierezu

Objednávka a otázky

Táto webová stránka používa cookies

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi, ktorí ich môžu skombinovať s inými informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré zhromaždili z vášho používania ich služieb.

Povoliť všetko
Prispôsobiť

Prispôsobenie súborov cookie