Všetky aktuality

Zimné malty a murovacia pena HELUZ predlžujú stavebnú sezónu

7.11.2019

Teplota vzduchu v priebehu spracovania a tuhnutia zimnej malty nesmie klesnúť pod -5 °C

Prvé mráziky už máme tohto roku za sebou, napriek tomu stavebná sezóna ešte končiť nemusí. Predĺžiť ju dokážu zimné malty HELUZ určené na murovanie tehlových blokov pri teplotách medzi -5 °C a +15 °C. Rovnako je pre chladné dni vhodná aj systémová murovacia pena HELUZ, pri ktorej nedochádza k prenášaniu vlhkosti zo spojiva do tehál, pretože na rozdiel od klasických vápenno-cementových mált nie je v spojive prítomná voda.

Murovanie tehál na cementové malty sa má vykonávať pri teplote od +5 °C vyššie a naopak pri mrazoch nižších ako -5 °C je zakázané. Ale čo robiť v miernej zime, keď je možné očakávať priemerné teploty medzi nulou a +5 °C ? Na murovanie v zimnom období (t. j. spravidla medzi 1. novembrom a 31. marcom) ponúka spoločnosť HELUZ tzv. zimné malty – ide o zimné varianty všetkých maltových zmesí HELUZ, t. j. tenkovrstvové celoplošné malty typu SBC, tenkovrstvové malty typu SB, ďalej malty zakladacie, malty TREND aj klasické murovacie malty M5. Vrecia s maltou so zimnou úpravou sa dodávajú v rovnakom obale ako bežné malty, len na boku majú ihličkovou tlačou okrem dátumu výroby vytlačený ešte jeden riadok s textom „zimné do -5 °C“.  

Ďalšou možnosťou je využiť v zimnom období murovanie na systémovú murovaciu penu HELUZ, pri ktorej nedochádza k prenášaniu vlhkosti zo spojiva do tehál, pretože na rozdiel od klasických vápenno-cementových mált pena neobsahuje vodu. Murivo vymurované na PUR penu dosahuje menšiu pevnosť muriva, preto nie je možné bez konzultácie s projektantom zameniť tenkovrstvové malty za penu.

V uzatvorenej stavbe je možné pokračovať vnútri

„Pokiaľ je to na stavbách len trochu možné, odporúčame počkať s murárskymi prácami, ako je murovanie obvodových stien, vonkajšej omietky alebo betónovanie stropu až na jar. Pracovať je možné na stavbách, ktoré sú temperované,“ odporúča Ing. Zuzana Hejlová, autorizovaná statička zo spoločnosti HELUZ. Ak je stavba na zimu „uzatvorená“, to znamená, že vymurované obvodové steny, je hotový strop a  zakryté stavebné otvory, potom teplota vnútri objektu spravidla neklesá pod +8 °C a je teda možné pokračovať v stavebných prácach vnútri objektu. Z murárskych prác je možné vykonávať napr. murovanie priečok, vnútorné omietky a pod.,“ dodáva Ing. Zuzana Hejlová.   

Pri murovaní v zimnom období je nutné dodržať tieto zásady:

  • Materiál sa musí chrániť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. Rozbalené palety tehál, jednotlivé výrobky komínov a vrecia s maltou sa musia uskladniť v suchu pri teplote nad -5 °C, tzn. v krytých skladoch. Murovacia pena HELUZ sa musí skladovať aspoň v temperovanej stavebnej bunke, pretože teplota samotnej dózy s penou musí byť nad +10 °C (ale zároveň menej ako +30 °C).

  • Pri murovaní nesmú byť na tehlách zvyšky námrazy alebo snehu ani nesmú byť zaprášené či inak znečistené. Všetok murovací materiál musí byť suchý a pri murovaní sa tehly nesmú namáčať (odporúča sa tehly namáčať od teploty +10 °C).

  • Teplota vzduchu v priebehu spracovania a tuhnutia malty nesmie klesnúť pod -5 °C. Pokiaľ sa zimné malty spracovávajú pri teplotách nad 0 °C, nie je nutné miešaciu vodu predhrievať, pri murovaní pod bodom mrazu (tzn. od 0 °C do -5 °C) sa musí na prípravu zimných mált ohriať aj miešacia voda na cca 30 °C. Zároveň platí pri zimných maltách obmedzenie, že ich je možné spracovávať do teploty +15 °C (na tzv. zimné malty nie je možné zasa murovať v lete).

  • Čerstvo vymurované murivo sa musí chrániť pred poveternostnými vplyvmi (dažďom, snežením a pod.) nepremokavou fóliou a teplota nesmie klesnúť v priebehu 14 dní po vymurovaní pod -5 °C. Pokiaľ sa pod ochrannou fóliou naskladá bezo škár okolo celej steny polystyrén v min. hr. 5 cm, môže teplota krátkodobo klesnúť až na -10 °C. Z toho vyplýva, že pri očakávaných teplotách nižších ako -5 °C sa už nemá stavať murivo na cementové malty a je potrebné počkať na priaznivejšiu predpoveď.

  • Obdobie teplôt pod +5 °C sa nezapočítava do nutnej technologickej prestávky pred statickým zaťažením muriva alebo pred omietaním (čiže o tento čas sa musí predĺžiť technologická prestávka). 

  • Pokiaľ je stavba na zimu „uzatvorená“, to znamená, že sú vymurované obvodové steny, je hotový strop a zakryté stavebné otvory, potom teplota vnútri objektu spravidla neklesá pod +8 °C a je teda možné pokračovať v stavebných prácach vnútri objektu. Z murárskych prác je možné vykonávať napr. murovanie priečok, vnútorné omietky a pod.

  • Akékoľvek podcenenie zimných teplôt môže viesť k dodatočným nákladom navyše. Pri práci v zime nielen že ide práca pomalšie, je tiež náročnejšie dodržať kvalitu stavebných prác a aj to má vplyv na finálnu veľkosť deformácie konštrukcií vplyvom objemových zmien (ako je zmršťovanie, rozťažnosť, dotvarovanie). Obzvlášť na veľkosť pretvorenia v dôsledku zmien teploty je rozhodujúca počiatočná teplota pri vlastnom zhotovovaní muriva alebo stropu. Čím je teplota pri zhotovovaní nižšia, tým viac sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nejakých trhlín, či už v omietkach alebo aj v samotnej nosnej konštrukcii.

Všetky aktuality

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Súhlasím Ďalšie informácie