Všetky aktuality

So zimnými maltami HELUZ alebo murovacou penou HELUZ je možné stavať aj v miernej zime

27.11.2018

Pokiaľ svojej stavbe (a sebe) nechcete dopriať zimný spánok ani na Vianoce, odporúčajú naši technológovia využiť pri murovaní zimné varianty spojív, tzv. zimné malty. Dodávame všetky maltové zmesi aj ako zimné varianty, teda na murovanie tehlových blokov pri teplotách medzi -5 °C a +15 °C. Samozrejme pri dodržaní zásad pre murovanie v zimnom období. Ďalšou možnosťou je využiť v zimnom období murovanie na systémovú murovaciu penu HELUZ, pri ktorej nedochádza k prenášaniu vlhkosti zo spojiva do tehál, pretože na rozdiel od klasických vápenno-cementových mált nie je v spojive prítomná voda.

V miernej zime je možné murovať so zimnými maltami alebo murovacou penou Heluz

Murovanie tehál na cementové malty sa má vykonávať pri teplote od +5 °C vyššie a naopak pri mrazoch nižších ako -5 °C je zakázané. Ale čo robiť v miernej zime, keď je možné očakávať priemerné teploty medzi nulou a +5 °C ? Na murovanie v zimnom období (t. j. spravidla medzi 1. novembrom a 31. marcom) ponúka spoločnosť HELUZ tzv. zimné malty – ide o zimné varianty všetkých maltových zmesí HELUZ, t. j. tenkovrstvovej celoplošnej malty typu SBC, tenkovrstvovej malty typu SB, ďalej malty zakladacej, malty TREND aj klasickej murovacej malty M5. Vrecia s maltou so zimnou úpravou sa dodávajú v rovnakom obale ako bežné malty, len na boku majú ihličkovou tlačou okrem dátumu výroby vytlačený ešte jeden riadok s textom „zimná do -5 °C“.  

Ďalšou možnosťou je využiť v zimnom období murovanie na systémovú murovaciu penu HELUZ, pri ktorej nedochádza k prenášaniu vlhkosti zo spojiva do tehál, pretože na rozdiel od klasických vápenno-cementových mált pena neobsahuje vodu. Murivo vymurované na PUR penu dosahuje menšiu pevnosť muriva, preto nie je možné bez konzultácie s projektantom zameniť tenkovrstvové malty za penu.  

V uzatvorenej stavbe je možné pokračovať vnútri

„Pokiaľ je to na stavbách len trochu možné, odporúčamepočkaťs murárskymi prácami, ako je murovanie obvodových stien, vonkajšie omietky alebobetónovanie stropu, až na jar. Pracovaťje možné na stavbách, ktoré temperované,“ odporúča Ing. Zuzana Hejlová, autorizovaná statička zo spoločnosti HELUZ. Tí, ktorí stavajú svojpomocne, môžu „zimný ušetrený čas“ venovať príprave (tvorbe zhotovovacej dokumentácie, ktorá dorieši nadväznosti konštrukcií a harmonogram jednotlivých profesií), čím sa následne na stavbe bude predchádzať chybám a v konečnom dôsledku sa ušetrí čas, nervy, materiál a peniaze.

„Ak je stavba na zimu už „uzatvorená“, to znamená, že sú vymurované obvodové steny, je hotový strop a zakryté stavebné otvory, potom teplota vnútri objektu spravidla neklesá pod +8 °C a je možné teda pokračovaťvstavebnýchprácachvnútri objektu. Z murárskych prác je možné vykonávať napr. murovanie priečok, vnútorné omietky a pod.,“ dodáva Ing. Zuzana Hejlová.    

Pri murovaní v zimnom období je nutné dodržať tieto zásady:

  • Materiál sa musí chrániť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. Rozbalené palety tehál, jednotlivé výrobky komínov a vrecia s maltou sa musia uskladniť v suchu pri teplote nad -5 °C, tzn. v krytých skladoch. Murovacia pena HELUZ sa musí skladovať aspoň v temperovanej stavebnej bunke, pretože teplota samotnej dózy s penou musí byť nad +10 °C (ale zároveň menej ako +30 °C).
  • Pri murovaní nesmú byť na tehlách zvyšky námrazy alebo snehu ani nesmú byť zaprášené či inak znečistené. Všetok murovací materiál musí byť suchý a pri murovaní sa tehly nesmú namáčať (odporúča sa tehly namáčať od teploty +10 °C).
  • Teplota vzduchu v priebehu spracovania a tuhnutia malty nesmie klesnúť pod -5 °C. Pokiaľ sa zimné malty spracovávajú pri teplotách nad 0 °C, nie je nutné miešaciu vodu predhrievať, pri murovaní pod bodom mrazu (tzn. od 0 °C do -5 °C) sa musí na prípravu zimných mált ohriať aj miešacia voda na cca 30 °C. Zároveň platí pri zimných maltách obmedzenie, že ich je možné spracovávať do teploty +15 °C (na tzv. zimné malty nie je možné zase murovať v lete).
  • Čerstvo vymurované murivo sa musí chrániť pred poveternostnýmvplyvmi (dažďom, snežením a pod.) nepremokavou fóliou a teplota nesmie klesnúť v priebehu 14 dní po vymurovaní pod -5 °C. Pokiaľ sa pod ochrannou fóliou naskladá bez škár okolo celej steny polystyrén v min. hr. 5 cm, môže teplota krátkodobo klesnúť až na -10 °C. Z toho vyplýva, že pri očakávaných teplotách nižších ako -5 °C sa už nemá murovať murivo na cementové malty a je potrebné počkať na priaznivejšiu predpoveď.
  • Obdobie teplôt pod +5 °C sa nezapočítava do nutnej technologickej prestávky pred statickým zaťažením muriva alebo pred omietaním (čiže o tento čas sa musí predĺžiť technologická prestávka). 
  • Pokiaľ je stavba na zimu už „uzatvorená“, to znamená, že sú vymurované obvodové steny, je hotový strop a zakryté stavebné otvory, potom teplota vnútri objektu spravidla neklesá pod +8 °C a je teda možné pokračovať v stavebných prácach vnútri objektu. Z murárskych prác je možné vykonávať napr. murovanie priečok, vnútorné omietky a pod. 
  • Akékoľvek podcenenie zimných teplôt môže viesťdodatočným nákladom navyše. Pri práci v zime nielen že ide práca pomalšie, je tiež ťažšie dodržať kvalitu stavebných prác a aj to má vplyv na finálnu veľkosť deformácie konštrukcií vplyvom objemových zmien (ako je zmršťovanie, rozťažnosť, dotvarovanie). Obzvlášť pre veľkosť pretvorenia v dôsledku zmien teploty je rozhodujúca počiatočná teplota pri vlastnom zhotovovaní muriva alebo stropu. Čím je teplota pri zhotovovaní nižšia, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nejakých trhlín, či už potom v omietkach alebo aj v samotnej nosnej konštrukcii.

.

Všetky aktuality

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Súhlasím Ďalšie informácie