Spracovanie cenovej ponuky

 

 

 

Rozsah spracovanie cenovej ponuky:

ZADARMO
 • spracovanie cenovej ponuky na tehly a preklady v rámci výpisu materiálu
 • kalkulácia cenovej a materiálovej ponuky komínového systému
 • zjednodušená cenová ponuka stropných prvkov bez kladačského plánu stropu
 • cenová ponuka stropných prvkov podľa kladčského plánu stropu
  Návrh kladačského plánu stropu od firmy HELUZ je spoplatnený čiastkou 20 EUR bez DPH (24 EUR s DPH) za každý variant. O vrátenie tejto čiastky je možné požiadať po odobratí materiálu na strop HELUZ najneskôr do troch rokov od dátumu uskutočneného zdaniteľného plnenia služby. Čiastka je vratná len na odobratý variant stropnej konštrukcie HELUZ.

Pre presné a kvalitné spracovanie výpočtu materiálu a vytvorenie cenovej ponuky je veľmi dôležíté zaslanie podkladov v tomto rozsahu:

 • pôdorysy jednotlivých poschodí- pre umiestnenie nosných a nenosných stien (dostatočne okótované stavebné otvory)
 • rez objektom – evidentná výška stropu
 • pôdorys krovu – k výpočtu stropu pre upresnenie zaťaženia
 • pohľady
 • upresnenie výberu tehlového materiálu
 • telefónny kontakt na investora stavby

Vyššie uvedené podklady ponukovému oddeleniu:

 • v elektronickej podobe na: projekty@heluz.cz
 • poštou na adresu: HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., 373 65, Dolní Bukovsko 295
 • otázky ohľadom spracovanie cenovej ponuky: tel.: +420 385 793 055, +420 385 793 047
Termín spracovania: 1 týždeň

Žiadosť o cenovú ponuku pomocou formulára