Energetický certifikát budovy

Už od 60,- EUR bez DPH (72,- EUR s DPH) pre RD

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY

 • Dodáme energetický certifikát budovy vydaný podľa zákona č.300/2012 Zz. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Dokument nutný ku kolaudačnému konaniu
 • Zatriedenie budovy do klasifikačných tried
 • Vyhodnotenie energetickej náročnosti budovy
 • Spracujeme pre stavby rodinných domov realizovaných zo systému HELUZ
 • Pre ostatné stavby spracujeme za individuálne stanovenú cenu

1. Za dotovanú cenu 60,- EUR bez DPH (72,- EUR s DPH) pre RD

 • Platí pri objednaní služby pri nákupe materiálu HELUZ

Objednávacie a dodacie podmienky:

 • Objednať a uhradiť nutné pri nákupe materiálu HELUZ na danú stavbu
 • Zálohovú faktúru na energetický certifikát, ktorá Vám bude zaslaná pri objednaní tejto služby
  je nutné uhradiť najneskôr do 1 mesiaca
 • Termín vyhotovenia je v závislosti na dokončení stavby a termíne kolaudácie
 • Po dokončení stavby objednávateľ zašle požiadavku na vypracovanie energetického certifikátu
 • Doba dodania od prevzatia požiadavky je 20 dní
 • Energetický certifikát bude zaslaný poštou, alebo odovzdaný osobne

2. Za dotovanú cenu 80,- EUR bez DPH (96,- EUR s DPH) pre RD

 • Platí pri objednaní služby po dokončení projektovej dokumentácie ve fázi ponuk.

Objednávacie a dodacie podmienky:

 • S objednávkou tejto služby je potrebné zaslať projektovú dokumentáciu, ktorá musí byť spracovaná v systéme HELUZ
 • Bezplatne spracujeme cenovú ponuku na stavebný systém HELUZ
 • Zálohovú faktúru, ktorá Vám bude zaslaná pri objednaní tejto služby je potrebné uhradiť najneskôr do 1 mesiaca
 • Termín vyhotovenia je v závislosti na dokončení stavby a termínu kolaudácie
 • Po dokončení stavby objednávateľ zašle požiadavku na vypracovanie energetického certifikátu
 • Doba dodania od prevzatia požiadavky je 20 dní
 • Energetický certifikát bude zaslaný poštou, alebo odovzdaný osobne

3. Za dotovanú cenu 80,- EUR bez DPH (96,- EUR s DPH) pre RD

 • Platí pri objednaní služby po dokončení stavby zo systému HELUZ

4. Za dotovanú cenu 120,- EUR bez DPH (144,- EUR s DPH) pre RD

 • Platí pri objednaní služby po dokončení projektovej dokumentácie z iného stavebného systému nebo pri objednaní služby po dokončení stavby z iného stavebného systému

Objednávacie a dodacie podmienky k bodu 3 a 4.

 • S objednávkou tejto služby je potrebné zaslať projektovú dokumentáciu
 • Zálohovú faktúru, ktorá Vám bude zaslaná pri objednaní tejto služby je nutné do 10 dní uhradiť
 • Doba dodania od prevzatia objednávky je 20 dní.
 • Energetický certifikát bude zaslaný poštou, alebo odovzdaný osobne.
Táto služba je na trhu bežne dostupná v hodnote cca 200,- EUR bez DPH (240,- EUR s DPH)..

Využitím tejto služby od nás získate výraznú úsporu nákladov.

Požiadavky na vypracovanie energetického certifikátu zasielajte v elektronickej podobe na : projekty@heluz.sk
Poštou na adresu: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., 373 65 Dolní Bukovsko 295, ČR

Vaše otázky zodpovieme na tel.: 0800 106 206