Podmienky Jarnej akcie HELUZ

Základné pravidlá akcie spoločnosti HELUZ

Akcia je určená koncovým zákazníkom (fyzickým osobám), ktorí si objednajú vybraný druh stavebného materiálu pre stavbu vlastného rodinného domu v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku a odoberú ho v stanovenom termíne. Pri splnení všetkých podmienok akcie zákazníci získajú darčekový poukaz od spoločnosti Alza. Hodnota darčekového poukazu je odvodená od prevládajúceho sortimentu odobraného stavebného materiálu. Nevyhnutnou podmienkou je spracovanie cenovej ponuky podľa projektovej dokumentácie a dodanie stavebného materiálu spoločnosťou HELUZ. Na akcii sa môžu zúčastniť zákazníci, ktorí požiadali o vytvorenie cenovej ponuky a odobrali tovar v rámci a podľa podmienok tejto akcie. Z aktuálnej cenovej ponuky vyplýva minimálne množstvo odobraného materiálu pre splnenie podmienok akcie. Na jednu stavbu si možno nárokovať iba jeden darčekový poukaz.

Podrobný postup na získanie darčekového poukazu,

  1. Prvým krokom na získanie darčekového poukazu je registrácia do 30. 4. 2018 pomocou webového formulára na stránke www.heluz.sk/akcie pre zákazníkov zo Slovenskej republiky (www.heluz.cz/akce pre zákazníkov z Českej republiky, www.heluz.pl/akcja pre zákazníkov z Poľskej republiky). Zákazníci, ktorí už majú spracovanú cenovú ponuku z projektovej dokumentácie na ponukovom oddelení spoločnosti HELUZ, uvedú v registračnom formulári číslo cenovej ponuky. Klienti bez cenovej ponuky požiadajú v registračnom formulári o jej vytvorenie pomocou označovacieho políčka.
  2. Registráciu potvrdí spoločnosť HELUZ automatickým e-mailom. Zákazníci s už vypracovanou cenovou ponukou budú v prípade potrebného spresnenia kontaktovaní zástupcom spoločnosti HELUZ do 5 pracovných dní. Súčasťou vypracovanej cenovej ponuky je zľavový kupón so zľavovým kódom, ktorý je potrebné starostlivo uschovať na ďalšie použitie.
  3. Zákazníci bez spracovanej cenovej ponuky z ponukového oddelenia spoločnosti HELUZ budú v e-maile potvrdzujúcom úspešnú registráciu informovaní, akým spôsobom majú odovzdať ponukovému oddeleniu spoločnosti HELUZ projektovú dokumentáciu nevyhnutnú na vytvorenie cenovej ponuky. Po odovzdaní všetkých potrebných podkladov dostanú zákazníci e-mailom aktuálnu cenovú ponuku spolu so zľavovým kódom v najkratšom možnom termíne. Zľavový kód bude uvedený na zľavovom kupóne Jarnej akcie HELUZ, ktorý bude zaslaný spolu s ponukou spoločnosti HELUZ a je potrebné ho starostlivo uschovať pre ďalšie použitie.
  4. Pri objednaní stavebného materiálu u predajcu (stavebniny, hobby market, stavebná firma atď.) je nutné predložiť zľavový kupón so zľavovým kódom a požiadať predajcu o uvedenie zľavového kódu do objednávky stavebného materiálu v spoločnosti HELUZ. Pre získanie darčekového poukazu je nutné, aby predajca stavebného materiálu zadal do objednávky, okrem zľavového kódu, aj zákazníkovo meno a priezvisko a miesto stavby. Bez týchto údajov v objednávke nemožno darčekový poukaz získať!
  5. Stavebný materiál je nutné objednať v termíne od 1. 2. 2018 do 14. 5. 2018, na neskoršie objednávky si nemožno darčekový poukaz nárokovať. Stavebný materiál je nevyhnutné odobrať do 31. 5. 2018, pri zložení kaucie sa termín na odobranie materiálu predlžuje do 14. 6. 2018. Podmienky kaucie sa riešia individuálne. Odberom stavebného materiálu sa rozumie jeho vývoz na konkrétnu stavbu z výrobného závodu HELUZ.
  6. Získanie darčekového poukazu je podmienené odobraním minimálneho množstva stavebného materiálu: Odobraním aspoň 25 paliet stavebného materiálu a zároveň odobraním minimálne 75 % množstva stavebného materiálu z cenovej ponuky, ku ktorej bol vystavený zľavový kód.
  7. Darčekový poukaz odovzdá zákazníkom osobne obchodný zástupca spoločnosti HELUZ, spolu so Šekovou knižkou HELUZ (umožňujúcou čerpanie ďalších výhod pri stavbe vášho domu). Termín odovzdania dohodne s klientom zástupca spoločnosti HELUZ po odobraní minimálneho množstva stavebného materiálu podľa bodu 6. Darčekový poukaz je platný do 31. 12. 2018 a možno ho uplatniť výhradne v spoločnosti Alza. Darčekový poukaz možno uplatniť na nákup ľubovoľného tovaru z aktuálnej ponuky spoločnosti Alza. Darčekový poukaz nie je možné požadovať na výplatu v hotovosti.

Hodnota darčekového poukazu je stanovená podľa odobraného množstva prevládajúceho radu sortimentu HELUZ:

Rekapitulácia dôležitých termínov akcie:

Darčekový poukaz možno uplatniť na nákup ľubovoľného tovaru.

 

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. si vyhradzuje právo na predĺženie termínu vývozu z kapacitných dôvodov.
Potvrdením týchto podmienok vo formulári akcie súhlasíte so spracovaním osobných údajov a ich poskytnutím tretej strane.